To contact the Kenshokan dojo, please use the following e-mail address:

kenshokan@cogeco.ca